Condicions Legals


Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, FEM Gestió i Esport S.L., amb CIF B98442643, propietària i responsable del domini www.pilotaviu.com, informa que les dades personals que l’usuari incloga al formulari de travessat s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per FEM Gestió i Esport S.L.

El tractament de les dades proporcionades es farà d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua o l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers. Si vosté vol exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició a les seues dades pot enviar, adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport, un correu a info@pilotaviu.com, o pot adreçar un escrit a FEM Gestió i Esport S.L., al seu domicili social del C/ Capella nº13 , d’Algemesí - CP 46680.

Annex condicions generals de subministrament d'informació de la societat FEM Gestió i Esport S.L. a través d'internet.


El subministrament d'informació de la societat FEM Gestió i Esport S.L. a través d'Internet i per als cobraments corresponents a la microdonació indicada per l'usuari regirà per les condicions generals següents i les que en endavant pogueren establir-se.

El titular està obligat a comunicar per escrit o per algun altre mitjà qualsevol variació que puga afectar a les dades d'Autorització. Les dades de contacte són: info@pilotaviu.com; C/ Capella nº13 , d’Algemesí - CP 46680. La societat FEM Gestió i Esport S.L. es reserva el dret de modificar els procediments de subministrament de la informació i el seu contingut i fins i tot la seua supressió, com també la modalitat d’aportació de la microdonació, i és d’obligat compliment comunicar-ho als seus usuaris que han fet la travessa.

La informació facilitada per la societat FEM Gestió i Esport S.L. a través d'Internet és la que es publica en www.pilotaviu.com.

El pagament per Pay Pal de la microdonació triada per l’usuari s'actualitzarà anualment, sempre i quan no siga anul·lada per l'usuari en la plataforma de Pay Pal.

La societat FEM Gestió i Esport S.L. es responsabilitza de la privadesa de les dades i solament s'empraran als efectes que han sigut autoritzades.

La utilització d'aquest sistema de pagament de les microdonacions triades per l’usuari implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions generals i de les quals en el futur s'establisquen en desenvolupament de les mateixes. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de València.

» Tornar a l'inici